Bær: sunne og sikre

bær
bær
Spis mer bær.

Bær er fulle av sunne ting kroppen trenger, og i tillegg har en fersk undersøkelse funnet lite rester av plantevernmidler og smittestoffer i norske og importerte bær, så bærene vi spiser er trygge også. Av i alt 698 forskjellige prøver, ble det ikke funnet bær med plantevernmiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt ulike smittestoffer.


Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet sammenstilt og sett nærmere på resultatene av analyser for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær.

Mange tester av bærene
I denne perioden ble det totalt tatt ut 470 prøver av bær som ble analysert for plantevernmiddelrester, hvorav 288 prøver var norskproduserte bær og 182 prøver var importerte bær.

I importerte bær ble det funnet flere ulike plantevernmidler (inntil 12 ulike plantevernmidler) i en og samme prøve sammenlignet med norskproduserte bær (inntil 8 ulike plantevernmidler). Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler

Sikre norske bær
Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under grenseverdiene.

– Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at en jevn eksponering ved disse nivåene av de påviste plantevernmidlene er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI), sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.