Babcock tilbyr alle teknikerne på ambulanseflybasene jobb

babcock

Det ble nylig klart at det likevel ikke blir en avtale mellom Babcock og LT Tech om vedlikehold av de nye ambulanseflyene. Babcock ønsker dialog med teknikerne som er ansatt på basene i dag, for å tilby alle jobb direkte i selskapet.


Både Babcock og LT Tech har tidligere uttalt at de ønsket en avtale som i første omgang skulle ha en tidsramme på fire år, og daglig leder Marius Hansen i Babcock beklager at partene ikke ble enige. Han begrunner det med at avstanden var for stor.

– Prisen var for høy
– Vårt primære ønske var å komme frem til en vedlikeholdsavtale med LT Tech, men etter å ha gått nøye gjennom alle deler av tilbudet, og sammenlignet med aktuelle alternativer, konkluderte vi med at prisen LT Tech tilbød var for høy.

Hansen vil ikke gå inn i detaljer fra forhandlingene, men sier at det er snakk om en differanse på flere titalls millioner kroner mellom det LT Tech tilbød og alternativene, når man ser kostnaden over den aktuelle fireårsperioden.

Ønsker fast ansatte teknikere
I og med at det ikke blir avtale med LT Tech kommer Babcock til å ansette egne teknikere for å gjennomføre det daglige vedlikeholdet på basene, og Hansen ser helst at de som jobber med vedlikehold på basene i dag blir med videre.

– Vi har tatt kontakt med fagforeningen i LT Tech, og ønsker å starte forhandlinger med dem med sikte på å få på plass en tariffavtale som sikrer alle som jobber med vedlikehold på basene i dag jobb hos oss når vi tar over.

Hansen ser en klar fordel ved å ha teknikere ansatt direkte i selskapet.

– Teknikere og piloter på basene utgjør et team. Ved at også teknikerne er ansatt hos oss, gjør vi oss ikke avhengige av eksterne for å kunne levere den beredskapen og kvaliteten vi har forpliktet oss til, sier Hansen.

Overgangsløsning i påvente av hangar
I tillegg til det daglige vedlikeholdet på basene skal Babcock gjennomføre hovedvedlikeholdet i Tromsø. Inntil selskapets egen hangar står ferdig til neste år vil det bli etablert en kortsiktig løsning.

– For hovedvedlikeholdet vil vi få på plass en overgangsordning som skal fungere frem til vi har bygget vår egen hangar i Tromsø. Når hangaren står ferdig har vi en intensjon om å bygge opp vår egen organisasjon for hovedvedlikeholdet i Tromsø, avslutter Hansen.

Babcock tar over ambulanseflytjenesten 1. juli.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.