Babcock Scandinavian AirAmbulance har fått norsk driftstillatelse

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Torsdag fikk Babcock Scandinavian AirAmbulance det synlige beviset på at selskapet har fått norsk driftstillatelse som flyselskap. Det skjedde under en høytidelig seremoni hos Luftfartstilsynet.


– Dette er en gledens dag for selskapet vårt. I og med at vi skal overta driften av ambulanseflyene i Norge til sommeren, har vi etablert et norsk selskap og søkt om norske sertifikater. Nå har vi alt det formelle på plass, og det er vi svært glade for, sier sjef for flyoperasjonen i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Hans Skog-Andersen.

Driftstillatelsen, eller et såkalt Air Operator’s Certificate (AOC), er en godkjennelse som gis av et luftfartsmyndighetene til operatøren av luftfartøy. Driftstillatelsen krever at operatøren har personell, utstyr, systemer og prosedyrer på plass for å sikre de ansatte og passasjene som for Babcocks del i hovedsak er pasienter og helsepersonell.

Babcock Scandinavian AirAmbulance har drevet luftambulanse i Skandinavia siden 2001. Andersen sier at et det har vært viktig å etablere et norsk selskap for å videreføre og utvikle kompetansen som er bygget opp i Norge gjennom mange år.

Andersen, som selv har erfaring som pilot i ambulansefly, beskriver flyoperasjoner på kortbanenettet i Norge som til tider utfordrende og krevende, og at det var en av hovedgrunnene til at selskapet ønsket norsk AOC.

– Vi ønsker å drifte og bli inspisert av Luftfartstilsynet i Norge, som har solid erfaring med å føre tilsyn av flyoperatører på det norske kortbanenettet. Flere av inspektørene har selv lang fartstid fra ambulansefly og tilsvarende tjeneste i Norge og vet nøyaktig hva som kreves på alle nivåer. Vi ser frem til å samarbeide med dem om ivareta flysikkerheten på en best mulig måte, sier Skog-Andersen.

Babcock Scandinavian AirAmbulance er Nordens største luftambulanseselskap, og fraktet 14 000 pasienter i Sverige og Finland i fjor. 1. juli overtar selskapet ambulanseflytjenesten i Norge.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.