Babcock i gang med forbedringer etter første baserevisjon

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Luftambulansetjenesten HF startet i september sin rutinemessige revisjon av ambulanseflybasene, og det var basen i Kirkenes som var først ut. Også hovedkontoret i Tromsø har vært underlagt revisjon i høst.


Det ble ved revisjonen ikke avdekket funn i kategorien alvorlige avvik. Revisjonen av basen i Kirkenes som var den første etter overtakelsen, avdekket 18 avvik, 4 observasjoner og 4 forbedringspunkter. Foruten registrerte revisjonsfunn konkluderte rapporten med at basen i Kirkenes er oppsatt med tilstrekkelig materiell og kvalifisert personell for å løse de oppdrag som tildeles.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Babcock har levert en handlingsplan som viser hvordan avvikene skal lukkes. 2 av de 18 avvikene fra Kirkenes er nå implementert mens de andre 16 er under implementering etter normale rutiner for avvikshåndtering. Fristen for å rette de øvrige er 1. januar.

– I og med at vi kun hadde et døgn på oss til å overta alle basene, er det ikke helt unaturlig at det var en del avvik og forbedringspunkter. Selv om det ikke ble avdekket alvorlige avvik, er vi ikke fornøyd, sier norgessjefen i Babcock, Hilde Sjurelv.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Også på hovedkontoret i Tromsø avdekket revisjonen noen avvik, men heller ikke her ble noen av avvikene karakterisert som alvorlige. Babcock har sendt handlingsplaner til Luftambulansetjenesten som beskriver hvordan alle avvik skal lukkes. Babcock har etter revisjonen styrket sin egen overvåkning av samsvaret mellom kontrakten og faktisk leveranse.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å øke samsvarsgraden gjennom vår internrevisjon, og vi forventer at det skal være en klar forbedring ved kommende revisjoner, avslutter Sjurelv.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.