Apotek 1 starter med migrenesamtaler

apotek1 osl

Rundt 900.000 nordmenn er rammet av migrene, og en stor andel behandles ikke optimalt. Fra 15.oktober vil derfor 30 utvalgte Apotek 1 tilby systematisk veiledning til de som henter ut migrenemedisiner.


Migrene er den sjette vanligste sykdommen i verden og den sykdommen som forårsaker nest størst sykdomsbyrde for verdens befolkning. Hvert år forårsaker migrene ca. 400 000 tapte arbeids- og skoledager per million innbyggere i i-land. Riktig diagnose og behandling er derfor viktig både for migrenepasienten og for samfunnet generelt.

Apotekfarmasøyter har en viktig rolle i å veilede om riktig legemiddelbruk ved migrene, og kan oppdage pasienter som står i fare for å utvikle et legemiddeloverforbruk.

30 pilotapotek
Med bakgrunn i dette ønsker Apotek 1 å undersøke behovet og nytten for systematisk veiledning av migrenekunder i apotek. I perioden 15. oktober til 12. november vil 30 utvalgte apotek, spredt over hele landet, tilby gratis migrenesamtale til de som henter ut migrenemedisiner. 

– Vi ser et stort potensialet til å øke kunnskapen og ferdighetene i å veilede, og kunne bidra til å bedre oppfølging av migrenekunden gjennom god veiledning i riktig legemiddelbruk, sier fagrådgiver Rebekka Gitlestad.

Migrenesamtalen er utviklet på bakgrunn av undersøkelser gjort i apotek med høy andel salg av legemidler mot migrene. Tjenesten er begrenset til kunder med resept på migrenemedisin og er en strukturert samtale som blir utført av en trent farmasøyt om riktig legemiddelbruk. Samtalen tar ca. 10 minutter å gjennomføre og omfatter råd om praktisk bruk, forventninger til effekt av legemidlene, eventuelle bekymringer rundt legemiddelbruk og praktiske informasjon som f.eks oppbevaring av migrenemedisin.

Legemiddelkunnskap og sykdomsforståelse
Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede med over 400 apotek. Kjernen for selskapets virksomhet er kompetanse og kvalitet.

God legemiddelkunnskap i kombinasjon med sykdomsforståelse er viktig for rådgivning og oppfølging, med mål om å bidra til bedre helse og økt velvære for våre kunder.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.