Antibiotika og infeksjoner

medisin
medisin
Forbruket skal ned.

Antibiotika er blant de medisinske oppdagelsene som mest har bidratt til å bedre helsen og øke levealderen. Antibiotika er med andre ord viktig siden den redder liv. Den første og mest kjente antibiotikaen er penicillin, som ble oppdaget for flere tiår siden.


I dag er antibiotika et samlenavn på mange medikamenter som hemmer utviklingen av eller dreper bakterier. Antibiotika virker på levende organismer men ingen effekt på virus.

Det er mange ulike bakterier som kan gi infeksjoner. De fleste antibiotika er dermed kun i stand til å påvirke noen av disse bakteriene. Antibiotika som påvirker mange ulike bakterier sies å ha et bredt spektrum, mens de som kun påvirker en mindre gruppe bakterier sies å ha et smalt spektrum.

Noen bakterier kan faktisk utvikle egenskaper som gjør at de ikke skades av antibiotika. Dette kalles antibiotikaresistente bakterier. Disse bakteriene kan ta menneskeliv, og mange regner dette som en av de største utfordringene innen moderne medisin.

I Norge går forbruket av antibiotika ned og vi er relativt flinke til å bruke nisjepreget antibiotika. Helsedirektoratets retningslinjer angir anbefalt bruk av antibiotika. Regjeringen har bestemt at forbruket skal ned med hele 30 prosent innen 2020.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.