Amyotrofisk lateralsklerose – ALS

als
als
ALS påvirker musklene.

Norsk Helseinformatikk skriver at ALS er en jevnt økende sykdom. Bare 300-400 nordmenn har diagnosen, ALS er  dermed en sjelden sykdom. De fleste over femti og noe flere menn enn kvinner. Sykdommen fører til muskelsvinn. Årsaken er at de motoriske nervecellene i hjerne og ryggmarg ødelegges.


De motoriske nervecellene er de som sender signaler til musklene. Når denne viktige kontakten reduseres, vil muskelmassen avta og musklene bli svakere.

Det utvikler seg det legene kaller muskelatrofi, hvor pasientene opplever å får vansker med helt normale bevegelser som å løpe, løfte, bære og gå.

Nerver som ikke har ansvar for bevegelse, men de som har ansvar for følelse i kroppen, de sensoriske nerver, blir ikke ødelagt.

ALS er en sykdom med dårlig prognose. Svekkelsen skjer forholdsvis hurtig. Over tid utvikler det seg i tillegg til muskelsvakhet og vedvarende kramper og pasienten blir helt ute av stand til å utføre vanlig aktivitet. Til slutt foreligger lammelser som hemmer svelg, pust og språk.

Dessverre finnes i dag ingen helbredende behandling av sykdommen. Død inntrer vanligvis allerede innen tre til fem år etter at pasienten får ALS diagnosen. Norsk støttegruppe har også egne ungdomsgrupper.

Vi vet lite om årsak til sykdommen. Pasientene rapporterer at de merket de første symptomer i form av svekkelse i bevegelse eller tale. Leamus er ikke uvanlig og de aller første tegnene er ofte stive muskler.

 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Vibeke C. Hammer

Vibeke C. Hammer er skribent, foredragsholder og terapeut. Vibeke har utdannelse fra bl.a. Norsk Kognitiv Institutt, The Phil Parkers Training Institute i London og BI.