Algeoppblomstring i Mjøsa: Analyseresultater for cyanotoksinanalyser

niva

Mjøsa har nylig fått en grønn farge flere steder. Dette skyldes oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger). Den aktuelle arten er identifisert som Dolichospermum lemmermannii, som potensielt kan produsere giftstoffer (toksiner).


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) analyserte mandag 29. juli de prøvene som har blitt sendt inn fra badeplasser i Mjøsa for tre typer av cyanotoksiner; microcystin, anatoksin-a og saxitoksin. Alle disse typene av cyanotoksiner er påvist i Norge tidligere. Ingen av disse toksinene ble påvist i prøvene fra Mjøsa og dette betyr at den cyanobakterietypen som nå danner oppblomstringer i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Les også:  Fjordkraft tilbyr helsetjenester rett hjem på mobilen

Uavhengig av om cyanobakteriene produserer giftstoffer eller ikke, så kan man få allergiske reaksjoner av å bade i vann med stor oppblomstring av cyanobakterier. NIVA, i samråd med Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, anbefaler derfor fortsatt at en unngår å bade der det er stor ansamling av cyanobakterier (at vannet er grønt/siktedypet er mindre enn 0,5 meter). 

Mjøskommunene oppfordres til å følge med på utviklingen av oppblomstringen. 

Les også:  Covid-19 renhold: Glem spriting - nå er det "fogging" som gjelder

NIVA tar imot prøver i dagene og ukene som kommer til mikroskopiske undersøkelser og cyanotoksinanalyser og vil ved behov kunne bistå for videre vurdering av oppblomstring av cyanobakterier og helserisiko i Mjøsa. 


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.