Å bygge uten helse- og miljøfarlige stoffer er mulig

sintef

Alle vil bo i giftfrie hus. Alle vil være trygge på at byggematerialene ikke slipper ut farlige stoffer til luften de puster inn. Alle ønsker seg rent drikkevann, som ikke har tatt til seg stoffer fra ledningsnettet som gir vond smak eller helseproblemer. 


– I SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) har vi arbeidet med disse problemstillingene de siste ti årene. Helse- og miljøvurderingen av alle materialene som inngår i de godkjente produktene, sikrer at de er uten miljøgifter, sier seniorforsker Thale Sofie Plesser.

I år er det tiårsjubileum for helse- og miljøvurdering i SINTEF Teknisk Godkjenning.

Både lovverk og marked etterspør dokumentasjon av produkters helse- og miljøegenskaper. Helse- og miljøvurderingen i en TG omfatter innhold av farlige stoffer og utslipp av farlige stoffer til inneluft, drikkevann og ytre miljø. Vurderingen omfatter også avfallsfasen.

– Mange byggherrer melder om store utfordringer når det gjelder å følge kravet om å unngå miljøgifter, men produkter som har gjennomgått helse- og miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17), sier Plesser.

SINTEF Teknisk godkjenning dokumenterer fravær av helse- og miljøskadelige forbindelser i henhold til krav gitt i BREEAM-NOR. SINTEF Teknisk godkjenning kan også brukes i BREEAM-NOR som dokumentasjon på emisjoner til inneluft.

Et team på tre personer står for helse- og miljøvurderingene. Teamet er oppdatert på lover og forskrifter; både byggteknisk forskrift og annet relevant lovverk. 

Endringer i lovverket og endringer i vurderingen av enkeltstoffer blir innarbeidet i helse- og miljøvurderingene forløpende. Vurderingskriteriene er publisert på sintefcertification.no.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.