900 ekstra omsorgsplasser

husbanken

21. juni vedtok Stortinget i revidert nasjonalbudsjett å øke rammen for investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger med 1,57 milliarder kroner. Det tilsvarer 900 omsorgsplasser i tillegg til de 1500 plassene det ble bevilget tilskuddsmidler til i det opprinnelige budsjettet for 2019.


Samlet tilsagnsramme for 2019 er dermed på 4,18 milliarder kroner, tilsvarende 2400 heldøgns omsorgsplasser.

– Med økt tilsagnsramme kan Husbanken gi tilskudd til kommunene for å realisere enda flere omsorgsplasser, enten det er rehabilitering eller nybygging, sier administrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim.

– Husbanken ønsker å komme raskt i dialog med kommunene om planer og skisser, slik at vi kan jobbe sammen om gode løsninger. Dette er et arbeid Husbanken vil prioritere, slår Kaldheim fast.

SSBs befolkningsframskrivninger viser at andelen eldre her i landet vil øke kraftig i årene som kommer. Det vil merkes i eldreomsorgen i kommunene. – Med økte rammer for tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger får kommune statlig drahjelp til investeringer når antallet eldre øker kraftig, sier Kaldheim. 

I 2018 ga Husbanken tilsagn for 4,2 milliarder kroner til 2332 omsorgsplasser. Hittil i 2019 er det gitt tilsagn for 763 millioner kroner til 423 omsorgsplasser.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.