67% går på tur ukentlig

tur
tur
Vi nordmenner ivrige turgåere.

Går du på tur? Myten om turglade nordmenn stemmer – men ikke alle grupper er like aktive. Det viser en ny undersøkelse om nordmenns turvaner. En ny undersøkelse fra Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv bekrefter at Norge fortsatt er en «turnasjon».


I den landsdekkende undersøkelsen sier 67 prosent at de går tur i naturområder ukentlig eller oftere.

Med naturområder menes fotturer, skiturer eller sykkelturer i parker eller andre grønne områder, langs sjøen, i skog og mark eller på fjellet. Turen må ha vært på minst 15 minutter.

Vi er en turnasjon
– Det er faktisk bare 13 prosent som ikke er på tur i naturområder månedlig, og dette er veldig gledelig, sier generalsekretær Lasse Heimdal. Målingen er foretatt i januar, en årstid der aktiviteten kan være noe lavere på grunn av vinter og mørke.

– Det står altså ikke så ille til med turaktiviteten til nordmenn, vi er fortsatt en «turnasjon», oppsummerer Heimdal, som også merker seg at de mest ivrige turgåerne er i alderen 40-59 år.

Ungdommen er minst aktiv
Likevel – bare 35 prosent i aldersgruppen 15-24 år går mer enn fire turer per måned.

– Å gå tur er det viktigste bidraget til fysisk og psykisk helse. Vi må fange opp de mange som står utenfor den organiserte idretten. Undersøkelser viser at for mange tar laptopen og tv-skjermen mye av fritida. Som voksne tar vi med oss de holdningene til aktivitet som vi får som barn, så her spiller foreldrene en viktig rolle når det gjelder å sette grenser for tidsbruk på skjermaktiviteter – og ikke minst gi barna gode turvaner. Det trenger ikke være lange eller kompliserte «ekspedisjoner» – små turer i nærmiljøet kan gi minst like store opplevelser, understreker Heimdal.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.