22. februar er Verdens encefalittdag

insekt hud

Encefalitt er en betennelse i hjernen. Sykdommen skyldes enten en infeksjon som invaderer hjernen eller som ved en feil angriper hjernen via immunsystemet. Den vanligste årsaken til smittsom encefalitt er virus (f.eks. herpesvirus, japansk encefalitt- og flåttbårne virus).


Sykdommen rammer både voksne og barn. Dødeligheten er høy, og mange av dem som overlever får hjerneskade av ulik art og alvorlighetsgrad. Konsekvensene kan være nedsatt kognitiv, fysisk, psykisk, atferdsrelatert eller psykososial funksjonsevne.

Nå kommer en informasjonskampanje om hjernesykdommen som kan skyldes verdens farligste dyr – en mygg.

Åtte av ti vet ikke hva encefalitt (hjernebetennelse) er. Det høye tallet viser behovet for økt bevissthet om denne fryktede hjernesykdommen som kan ramme alle uansett alder, kjønn eller etnisitet.
Encefalitt skyldes blant annet virus og kan overføres med vektor (dvs. japansk encefalitt via mygg eller flåttbåren encefalitt), men kan også spres via luft, som ved meslinger.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at man i Asia har omtrent 68 000 tilfeller av japansk encefalitt hvert år, men at sykdommen er underestimert. I endemiske land har innføringen av vaksine mot japansk encefalitt i barnevaksinasjonsprogrammet skapt en «epidemiologisk stillhet», som har ført til en reduksjon av antall sykdomstilfeller lokalt. Japansk encefalitt-viruset finnes imidlertid fremdeles i disse landene, noe som gjør det vanskelig å vurdere risikoen for turister.

Verdens encefalittdag den 22. februar er en internasjonalt anerkjent dag for mennesker som direkte eller indirekte er berørt av hjernebetennelse.

Dr. Ava Easton, som er CEO i the Encephalitis Society, forteller: «Hvert minutt blir et menneske rammet av encefalitt, uavhengig av alder, kjønn eller hvor de bor i verden.

Denne forferdelige sykdommen har høy dødelighet, og de som overlever kan få hjerneskade med påfølgende senskader, som for eksempel epilepsi, fatigue, kognitive vansker og problemer med hukommelse og personlighet.

Statistikken viser at 78 prosent av befolkningen i verden ikke vet hva encefalitt er – det er et overraskende høyt tall som vi jobber med å få ned gjennom slike kampanjer som Verdens encefalittdag.»

The Encephalitis Society ber folk om å bli med å øke bevisstheten om encefalitt den 22. februar ved å kle seg i rødt og dele bilder på sosiale media med hashtagene: #WorldEncephalitisDay og #red4WED.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.