165 millioner til helseforskning

forsker analyse

Et nordisk samarbeid gir 165 millioner kroner til syv nordiske forskningsprosjekter. Norske fagmiljøer deltar i alle prosjektene, og de norske deltakerne får til sammen 51 millioner kroner av potten.


Pengene skal gå til ny kunnskap og innovasjon og kan gi skreddersydd medisinsk behandling til hver enkelt pasient, såkalt persontilpasset medisin.

– Forskning på medisin tilpasset den enkelte pasient kan bidra til flere arbeidsplasser i fremtiden og gi Norge nye inntektskilder. Ny kunnskap vil, hvis vi lykkes, bidra til bedre og mer effektiv forebygging, behandling og omsorg, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også:  Bedre Nætter er butikken for deg som trenger seng

Han jobber for tiden med en egen helsenæringsmelding sammen med helseministeren, som vil være klar våren 2019.

– Norges befolkning blir stadig eldre og lever lenger, og vi har stadig høyere forventninger til kvaliteten på helsetjenestene. Derfor må det satses på innovasjon, kompetanse og ressursene som finnes i norske bedrifter og i næringslivet. Gjennom forskning og ny teknologi utvikler vi morgendagens løsninger, sier Røe Isaksen.

Les også:  Husk å lufte boligen litt ekstra i vinterhalvåret

Forsknings- og innovasjonsråd fra de fem nordiske landene har gått sammen om den felles satsingen på 165 millioner kroner. De norske pengene kommer gjennom regjeringens teknologiløft i statsbudsjettet for 2019. Totalt 51 millioner kroner går til de norske deltakerne i prosjektet, hvorav 40 millioner kommer fra Norges Forskningsråd og resten fra Nordforsk.

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Les også:  KS og KS Storbynettverk ber regjeringen skjerpe tiltak mot importsmitte

Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.