1 million feil på resepter

apotek resept
apotek resept
Per Kristian Faksvåg, Apotekforeningen.

Apotekforeningen og utredningssenteret Apokus har fått et representativt utvalg apotek til å registrere alle tilleggsoppgaver de gjorde ved 40 000 reseptekspederinger i 2016.


Funnene avdekker at det er mye ekstra arbeid med reseptene som leveres inn hos apotekene.

– Under forutsetning av at dette er et tverrsnitt av alle apotek, kan vi nå si hva vi bruker tiden på når farmasøytene behandler en resept og ekspederer legemidlene. Tallene blir store når man vet at det er omtrent 30 millioner ekspederinger av legemidler årlig i de 872 apotekene vi har i Norge, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Her er noen av de viktigste funnene i undersøkelsen:

  • Det er opp mot en million tilfeller der resepten har feil eller mangler som må rettes opp (3,4 prosent av reseptekspederingene).
  • I mer enn ti prosent av reseptekspederingene er det en hendelse som krever ekstra innsats fra apotekpersonalet. Det betyr årlig mer enn 3 millioner eller daglig nesten 10 000 problemer, som apoteket må løse når resepter ekspederes. Det handler bl.a. om feil og mangler på resepten, interaksjoner og bivirkninger mv., kunden har ikke resept eller ID-kort).
  • For mer enn 800 000 kunder viser det seg at de ikke har resepten når de kommer i apoteket, eller kunden kan ikke identifisere seg slik det er krav om.
  • Apotekene kontakter legene omtrent 500.000 ganger pr. år når feilen eller mangelen ved resepten gjør det nødvendig. Det tilsvarer at hvert apotek gjør mer enn 10 henvendelser i uken. I hvert fjerde tilfelle får de ikke tak i legen.
  • Farmasøytene oppdager minst 70 000 tilfeller av dobbeltforskrivning, altså at pasienten har to resepter på like legemidler.

– En viktig del av apotekenes oppgave er å oppklare spørsmål med pasientens lege. Mange av disse samtalene er helt nødvendig for å sikre rett behandling. Men det er nok også en del frustrasjon i apotekene over feil og mangelfullt utfylte resepter som må oppklares med legen, sier Faksvåg.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er en helseinteressert redaktør og frilansjournalist. Gunnar har utdannelse fra Nord universitet og har vært redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten og Ranaposten.