​6 millioner til samarbeid mellom innovasjonsmiljøer innen helse

aleap

Sterke innovasjonsmiljøer fra hele Norge innen helseområdet går sammen og mottar 6 millioner i støtte gjennom Sivas nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogram. Midlene skal bidra til at flere norske helsebedrifter kan etableres og lykkes i internasjonale markeder. Helseinkubator Aleap er i spissen, og med på laget er de anerkjente miljøene Valide, Bergen Teknologioverføring (BTO), Norinnova, Sintef TTO og NTNU TTO.


Mottar 6 millioner over tre år
Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. Aleaps tildeling er i kategorien nasjonale konsortium og hovedmålet med prosjektet er å bidra til at flere norske helsebedrifter når ut i internasjonale markeder, og bidrar til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter.

– Vi ønsker å knytte de norske kompetansemiljøene innenfor helse tettere sammen og sikre at flere norske selskaper når ut i internasjonale markeder. Det blir ikke en helseindustri i verdensklasse dersom den nasjonale ambisjonen er å legge opp til konkurranse mellom byene, sier Erling Nordbø, Managing Partner i Aleap.

Øker muligheten for å lykkes
– Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Helsesektoren er en svært forskningsintensiv sektor og forskningsaktiviteten representerer et stort potensial for kommersialisering av produkter og tjenester. Andelen nyskaping innen helseindustrien er økende. Nesten 10 prosent av norske bedrifter i sektoren tilfredsstiller kriteriene for å være en gründerbedrift, og antall gründerbedrifter har vokst kraftig de siste årene. I norsk næringsliv generelt er andelen kun to prosent. Samtidig opplever mange i helsesektoren gründerfasen som særlig krevende.

– Gründerfasen i helsebedrifter er lengre, mer kostnadskrevende og innebærer større risiko sammenlignet med de fleste andre næringer. Derfor trenger bedrifter som våger å satse tilgang på internasjonal kompetanse, nettverk og kapital – for å kommersialisere helseforskning i verdensklasse. Et sterkt nasjonalt konsortium av inkubasjonsmiljøer kan bidra til at flere norske bedrifter lykkes i den internasjonale konkurransen, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.


Anbefalte artikler

Om skribenten: Sykdomsportalen

Redaksjonen i Sykdomsportalen.no publiserer nyheter og informasjon fra våre informasjons- og nyhetskilder.